Standard Svensk standard · SS-EN 764-7

Tryckbärande anordningar - Del 7: Säkerhetssystem för ej eldberörda tryckbärande anordningar

Status: Gällande

· Korrigeras av: SS-EN 764-7/AC:2004 , SS-EN 764-7/AC:2006
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 764-7

Tryckbärande anordningar - Del 7: Säkerhetssystem för ej eldberörda tryckbärande anordningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard anger kraven på säkerhetssystem, som skyddar ett tryckkärl, ett system av tryckkärl, rörledningar, tillbehör eller aggregat från otillåtna driftbetingelser.
Den kan också tillämpas på säkerhetsrelaterade indikatorer och larm-, signal- och varningsanordningar, när dessa används i säkerhetssystem.
Utrustningar, som är hopkopplade med rörledningar med tillräcklig kapacitet, fria från potentiella hinder och som inte innehåller någon ventil som kan isolera någon del från säkerhetssystemet, kan betraktas som ett enda trycksystem med hänsyn till kraven på skydd mot för högt tryck.
Säkerhetssystem inkluderar förbindningar mellan skyddade utrustningar och eventuell tömningsplats. Denna plats kan antingen vara ett utlopp i det fria eller inloppet i ett slutet avfallssystem.
ANM. Giltighetsområdet för denna standard och förhållandet till säkerhetstillbehör och andra skyddsanordningar, som beskrivs i tryckutrustningsdirektivet, visas i bilaga F.

Ämnesområden

Tryckkärl (23.020.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 764-7

Tryckbärande anordningar - Del 7: Säkerhetssystem för ej eldberörda tryckbärande anordningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar, SIS/TK 298

Internationell titel: Pressure equipment - Part 7: Safety systems for unfired pressure equipment

Artikelnummer: STD-32539

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-06-07

Antal sidor: 79