Standard Swedish standard · SS-EN 764-7

Pressure equipment - Part 7: Safety systems for unfired pressure equipment

Status: Valid

· Corrected by: SS-EN 764-7/AC:2004 , SS-EN 764-7/AC:2006
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 764-7

Pressure equipment - Part 7: Safety systems for unfired pressure equipment
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 731 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna Europastandard anger kraven på säkerhetssystem, som skyddar ett tryckkärl, ett system av tryckkärl, rörledningar, tillbehör eller aggregat från otillåtna driftbetingelser.
Den kan också tillämpas på säkerhetsrelaterade indikatorer och larm-, signal- och varningsanordningar, när dessa används i säkerhetssystem.
Utrustningar, som är hopkopplade med rörledningar med tillräcklig kapacitet, fria från potentiella hinder och som inte innehåller någon ventil som kan isolera någon del från säkerhetssystemet, kan betraktas som ett enda trycksystem med hänsyn till kraven på skydd mot för högt tryck.
Säkerhetssystem inkluderar förbindningar mellan skyddade utrustningar och eventuell tömningsplats. Denna plats kan antingen vara ett utlopp i det fria eller inloppet i ett slutet avfallssystem.
ANM. Giltighetsområdet för denna standard och förhållandet till säkerhetstillbehör och andra skyddsanordningar, som beskrivs i tryckutrustningsdirektivet, visas i bilaga F.

Subjects

Pressure vessels (23.020.30)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 764-7

Pressure equipment - Part 7: Safety systems for unfired pressure equipment
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 731 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-32539

Edition: 1

Approved: 6/7/2002

No of pages: 79