Standard Svensk standard · SS-EN 286-2

Enkla, ej eldberörda tryckkärl avsedda att innehålla luft eller kväve - Del 2: Tryckkärl för luftbroms- och tillhörande system på motorfordon och deras släpfordon

Status: Gällande

Ämnesområden

Tryckkärl (23.020.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar, SIS/TK 298

Internationell titel: Simple unfired pressure vessels designated to contain air or nitrogen - Part 2: Pressure vessels for air braking and auxiliary systems for motor vehicles and their trailers

Artikelnummer: STD-13123

Utgåva: 1

Fastställd: 1993-02-26

Antal sidor: 43

Ersätter: SS 503