Standard Svensk standard · SS-EN 286-3

Enkla ej eldberörda tryckkärl avsedda att innehålla luft eller kväve - Del 3: Ståltryckkärl konstruerade för att innehålla tryckluft för spårbundna fordon

Status: Gällande

Ämnesområden

Tryckkärl (23.020.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar, SIS/TK 298

Internationell titel: Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen - Part 3: Steel pressure vessels designed for air braking equipment and auxiliarypneumatic equipment for railway rolling stock

Artikelnummer: STD-15851

Utgåva: 1

Fastställd: 1994-12-16

Antal sidor: 44