Standard Svensk standard · SS-EN 12953-4:2018

Eldrörspannor - Del 4: Tillverkning av pannans tryckbärande delar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12953-4:2018

Eldrörspannor - Del 4: Tillverkning av pannans tryckbärande delar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies requirements for the workmanship and construction of shell boilers as defined in EN 12953-1.
NOTE 1 For other components such as water tube walls, see the EN 12952 series.
NOTE 2 For economizers and superheaters, see EN 12953-4 or EN 12952-5.

Ämnesområden

Värmepannor och värmeväxlare (27.060.30) Tryckkärl - eldrörspannor (27.060.50) Kraftstationer: allmänt (27.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12953-4:2018

Eldrörspannor - Del 4: Tillverkning av pannans tryckbärande delar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar, SIS/TK 298

Internationell titel: Shell boilers - Part 4: Workmanship and construction of pressure parts of the boiler

Artikelnummer: STD-80003345

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-04-03

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-EN 12953-4