Standard Svensk standard · SS-EN 13480-4:2017

Industriella rörledningar av metalliska material - Del 4: Tillverkning och installation

Status: Gällande

Omfattning
Denna del av denna Europastandard specificerar kraven för tillverkning och installation av rörledningssystem, inklusive stöd, som konstruerats enligt EN 13480-3:2017.

Ämnesområden

Rör Allmänt Industriella rörledningar med metalliska material (SS-EN 13480)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar, SIS/TK 298

Internationell titel: Metallic industrial piping - Part 4: Fabrication and installation

Artikelnummer: STD-80000436

Utgåva: 3

Fastställd: 2017-08-24

Antal sidor: 52

Finns även på: SS-EN 13480-4:2017

Ersätter: SS-EN 13480-4:2012+C4:2016 , SS-EN 13480-4:2012+C4:2016 , SS-EN 13480-4:2012/A5:2017