Standard Svensk standard · SS-EN 13480-5:2017+C2:2019

Industriella rörledningar av metalliska material - Del 5: Kontroll och provning

Status: Gällande

· Tillägg: SS-EN 13480-5:2017/A2:2021
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13480-5:2017+C2:2019

Industriella rörledningar av metalliska material - Del 5: Kontroll och provning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 123 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 123 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 396,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna del av denna Europastandard anger kraven för den kontroll och provning av industriella rörledningar, som definieras i EN 13480-1:2017, och som ska utföras på individuella spools eller rörledningssystem, inklusive stöd, konstruerade enligt EN 13480-3:2017 och EN 13480-6:2017 (i förekommande fall), och tillverkade och installerade enligt EN 13480-4:2017.
Svensk anm. En spool är ett prefabricerat delmontage av komponenter, som utgör del av ett rörsystem.

Ämnesområden

Rör Allmänt (23.040.01) Industriella rörledningar med metalliska material (SS-EN 13480) (23.040.09)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13480-5:2017+C2:2019

Industriella rörledningar av metalliska material - Del 5: Kontroll och provning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 123 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 123 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 396,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar, SIS/TK 298

Internationell titel: Metallic industrial piping - Part 5: Inspection and testing

Artikelnummer: STD-80020758

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-09-04

Antal sidor: 44

Finns även på: SS-EN 13480-5:2017+C2:2019

Ersätter: SS-EN 13480-5:2017 , SS-EN 13480-5:2017 , SS-EN 13480-5:2017/A1:2019