Standard Svensk standard · SS-EN 12952-5:2022

Vattenrörspannor och hjälpinstallationer - Del 5: Tillverkning av pannans tryckbärande delar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12952-5:2022

Vattenrörspannor och hjälpinstallationer - Del 5: Tillverkning av pannans tryckbärande delar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Rättelse till figur C.2, sida 75, är under utarbetande.
”Key: ”er” mindre än eller lika med 2 mm; see C.4.2.2 a)” ska vara: ”Key: ”er” större än eller lika med 2 mm; see C.4.2.2 a)”

This European Standard specifies requirements for the workmanship and construction of water-tube boilers as defined in EN 12952-1.

Ämnesområden

Gasturbiner, ångturbiner, ångmaskiner (27.040) Tryckkärl - vattenrörspannor (27.060.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12952-5:2022

Vattenrörspannor och hjälpinstallationer - Del 5: Tillverkning av pannans tryckbärande delar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar, SIS/TK 298

Internationell titel: Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 5: Workmanship and construction of pressure parts of the boiler

Artikelnummer: STD-80033316

Utgåva: 3

Fastställd: 2022-01-03

Antal sidor: 104

Ersätter: SS-EN 12952-5:2011