Standard Svensk standard · SS-EN 12952-5:2011

Vattenrörspannor och hjälpinstallationer - Del 5: Tillverkning av pannans tryckbärande delar

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies requirements for the workmanship and construction of water-tube boilers as defined in EN 12952-1:2001.

Ämnesområden

Gasturbiner, ångturbiner, ångmaskiner Tryckkärl - vattenrörspannor


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar, SIS/TK 298

Internationell titel: Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 5: Workmanship and construction of pressure parts of the boiler

Artikelnummer: STD-82144

Utgåva: 2

Fastställd: 2011-11-14

Antal sidor: 100

Ersätter: SS-EN 12952-5