Standard Svensk standard · SS-EN 13445-6:2021

Tryckkärl (ej eldberörda) - Del 6: Konstruktions- och tillverkningskrav för tryckkärl och tryckbärande komponenter av segjärn

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13445-6:2021

Tryckkärl (ej eldberörda) - Del 6: Konstruktions- och tillverkningskrav för tryckkärl och tryckbärande komponenter av segjärn
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument anger krav på konstruktion, material, tillverkning och provning av tryckkärl och
tryckkärlsdelar, tillverkade av ferritiskt eller austenitiskt segjärn, avsedda för användning vid ett högsta
tillåtna tryck, PS, som är lika med eller mindre än:
— 100 bar när de innehåller gaser eller vätskor i grupp 1 eller 2
— 1 000 bar när de enbart innehåller vätskor i grupp 2
och manteväggtjocklekar ≤ 60 mm, utförda i ferritiskt eller austenitiskt segjärn. Tjockleksbegränsningen för
manteln gäller inte för flänsar, förstärkningar, klackar och liknande.
ANM. 1 Austenitiska segjärn används huvudsakligen i hög- och lågtemperaturtillämpningar och för sina
korrosionsegenskaper.
ANM. 2 De tillåtna segjärnen anges i tabell 5.1-1 och 5.1-2. Driftförhållanden anges i avsnitt 4.
Detta dokument, EN 13445-6, innefattar inte ferritiska och austenitiska gråjärn (med lamellartad grafit) med
brottförlängning på högst 15 %, vilka är uttryckligen undantagna. Regler för användning av gråjärn med
brottförlängning lika med eller mindre än 15 % ges i EN 15776.

Ämnesområden

Tryckkärl (23.020.30) Tryckkärl-ej eldberörda (SS-EN 13445) (23.020.60)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13445-6:2021

Tryckkärl (ej eldberörda) - Del 6: Konstruktions- och tillverkningskrav för tryckkärl och tryckbärande komponenter av segjärn
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar, SIS/TK 298

Internationell titel: Unfired pressure vessels - Part 6: Requirements for the design and fabrication of pressure vessels and pressure parts constructed from spheroidal graphite cast iron

Artikelnummer: STD-80039843

Utgåva: 4

Fastställd: 2021-05-26

Antal sidor: 68

Finns även på: SS-EN 13445-6:2021

Ersätter: SS-EN 13445-6:2014+C5:2019 , SS-EN 13445-6:2014/A2:2018 , SS-EN 13445-6:2014+C5:2019