Standard Svensk standard · SS-EN 13445-6:2014+C5:2019

Tryckkärl (ej eldberörda) - Del 6: Konstruktions- och tillverkningskrav för tryckkärl och tryckbärande komponenter av segjärn

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 13445-6:2021 , SS-EN 13445-6:2021 Tillägg: SS-EN 13445-6:2014/A2:2018
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13445-6:2014+C5:2019

Tryckkärl (ej eldberörda) - Del 6: Konstruktions- och tillverkningskrav för tryckkärl och tryckbärande komponenter av segjärn
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 105 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 105 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 368 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard anger krav på konstruktion, material, tillverkning och provning av tryckkärl och tryckkärlsdelar, tillverkade av ferritiskt eller austenitiskt segjärn, avsedda för användning vid ett högsta tillåtna tryck, PS, som inte överstiger
– 100 bar när de innehåller gaser eller vätskor i grupp 1 eller 2
– 1 000 bar när de enbart innehåller vätskor i grupp 2
och väggtjocklekar ≤ 60 mm. Tjockleksbegränsningen gäller inte för flänsar, förstärkningar, klackar och liknande.
ANM 1 Austenitiska segjärn används huvudsakligen i hög- och lågtemperaturapplikationer och för sina korrosionsegenskaper.
ANM 2 De tillåtna segjärnen anges i tabell 5.1-1 och 5.1-2. Begränsningar på driftparametrar anges i kapitel 4.
Denna Europastandard, EN 13445-6, innefattar inte ferritiska och austenitiska gråjärn (med lamellartad grafit) med en brottförlängning på högst 15 %, vilka är uttryckligen undantagna. Regler för användning av sådana gråjärn ges i EN 15776.

Ämnesområden

Tryckkärl (23.020.30) Tryckkärl-ej eldberörda (SS-EN 13445) (23.020.60)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13445-6:2014+C5:2019

Tryckkärl (ej eldberörda) - Del 6: Konstruktions- och tillverkningskrav för tryckkärl och tryckbärande komponenter av segjärn
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 105 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 105 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 368 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar, SIS/TK 298

Internationell titel: Unfired pressure vessels - Part 6: Requirements for the design and fabrication of pressure vessels and pressure parts constructed from spheroidal graphite cast iron

Artikelnummer: STD-80009870

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-09-14

Antal sidor: 68

Finns även på: SS-EN 13445-6:2014+C5:2019

Ersätter: SS-EN 13445-6:2014+C4:2017 , SS-EN 13445-6:2014+C4:2017

Ersätts av: SS-EN 13445-6:2021 , SS-EN 13445-6:2021