Standard Svensk standard · SS-EN 286-4

Enkla ej eldberörda tryckkärl avsedda att innehålla luft eller kväve - Del 4: Aluminiumtryckkärl konstruerade för att innehålla tryckluft för spårbundna fordon

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 286-4

Enkla ej eldberörda tryckkärl avsedda att innehålla luft eller kväve - Del 4: Aluminiumtryckkärl konstruerade för att innehålla tryckluft för spårbundna fordon
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Tryckkärl (23.020.30) Dragfordon (45.060.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 286-4

Enkla ej eldberörda tryckkärl avsedda att innehålla luft eller kväve - Del 4: Aluminiumtryckkärl konstruerade för att innehålla tryckluft för spårbundna fordon
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar, SIS/TK 298

Internationell titel: Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen - Part 4: Aluminium alloy pressure vessels designed for air braking equipment andauxiliary pneumatic equipment for railway rollingstock

Artikelnummer: STD-15850

Utgåva: 1

Fastställd: 1994-12-16

Antal sidor: 35