Standard Svensk standard · SS-EN 764-1:2015+A1:2016

Tryckbärande anordningar - Del 1: Terminologi

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 764-1:2015+A1:2016

Tryckbärande anordningar - Del 1: Terminologi
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard anger termer och definitioner för användning för tryckutrustning och aggregat inom giltighetsområdet för det europeiska tryckutrustningsdirektivet. ANM. Den kan tillämpas för andra tryckutrustningar This European Standard specifies terms and definitions to be used for pressure equipment and assemblies within the scope of European Directives on pressure equipment.NOTE It can be applied to other pressure equipment.

Ämnesområden

Fluidsystem och komponenter (01.040.23) Tryckkärl (23.020.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 764-1:2015+A1:2016

Tryckbärande anordningar - Del 1: Terminologi
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar, SIS/TK 298

Internationell titel: Pressure equipment - Part 1: Vocabulary

Artikelnummer: STD-8029039

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-08-30

Antal sidor: 48

Finns även på: SS-EN 764-1:2015+A1:2016

Ersätter: SS-EN 764-1:2015