Standard Svensk standard · SS-EN 764-1:2015+A1:2016

Tryckbärande anordningar - Del 1: Terminologi

Status: Gällande

Omfattning
Denna Europastandard anger termer och definitioner för användning för tryckutrustning och aggregat inom giltighetsområdet för det europeiska tryckutrustningsdirektivet. ANM. Den kan tillämpas för andra tryckutrustningar This European Standard specifies terms and definitions to be used for pressure equipment and assemblies within the scope of European Directives on pressure equipment.
NOTE It can be applied to other pressure equipment.

Ämnesområden

Fluidsystem och komponenter (01.040.23) Tryckkärl (23.020.30)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar, SIS/TK 298

Internationell titel: Pressure equipment - Part 1: Vocabulary

Artikelnummer: STD-8029039

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-08-30

Antal sidor: 48

Finns även på: SS-EN 764-1:2015+A1:2016

Ersätter: SS-EN 764-1:2015