Standard Svensk standard · SS-EN 764-1:2015

Tryckbärande anordningar - Del 1: Terminologi

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 764-1:2015+A1:2016 , SS-EN 764-1:2015+A1:2016

Omfattning
This European Standard specifies terms and definitions to be used for pressure equipment and assemblies within the scope of European Directives on pressure equipment. It may be applied to other pressure equipment.

Ämnesområden

Fluidsystem och komponenter (01.040.23) Tryckkärl (23.020.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar, SIS/TK 298

Internationell titel: Pressure equipment - Part 1: Vocabulary

Artikelnummer: STD-8013614

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-04-05

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN 764-3 , SS-EN 764-1:2004

Ersätts av: SS-EN 764-1:2015+A1:2016 , SS-EN 764-1:2015+A1:2016