Standard Svensk standard · SS-EN 60534-6-2

Industriell processtyrning - Reglerventiler - Del 6-2: Fästen för ventilinställare - Montering av ventilinställare på roterande ställdon

Status: Gällande

Ämnesområden

Rörledningskomponenter och rörledningar (23.040) Tryckregulatorer (23.060.40) Mätning och styrning av industriella processer (25.040.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Industrial-process control valves - Part 6-2: Mounting details for attachment of positioners to control valves - Positioner mounting on rotary actuators

Artikelnummer: STD-3330032

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-03-20

Antal sidor: 7