Standard Svensk standard · SS-EN 13480-6:2012+C3:2014

Industriella rörledningar av metalliska material - Del 6: Tilläggskrav för markförlagda rörledningar

Status: Gällande

· Tillägg: SS-EN 13480-6:2012/A1:2016
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13480-6:2012+C3:2014

Industriella rörledningar av metalliska material - Del 6: Tilläggskrav för markförlagda rörledningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 234 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 234 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 574,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument anger krav för industriella rörledningar som antingen är helt markförlagda eller är delvis markförlagda och delvis förlagda i skyddsrör eller skyddade på liknande sätt. Det skall användas tillsammans med de övriga sex delarna av EN 13480. Där en markförlagd rörledning enligt denna standard ansluter till rörledning installerad under andra regler t.ex. pipelines, bör övergången göras vid ett stängningselement t.ex. en stäng- eller reglerventil som separerar de två sektionerna. Övergången bör ligga nära gränsen för industrianläggningen, men kan vara på in- eller utsidan om gränsen. Drifttemperatur upp till 75 °C. ANM. För högre temperaturer hänvisas till EN 13941+A1:2010, men det bör beaktas, att CEN/TC 107 bara arbetar med förisolerade rörledningar vid temperaturer upp till 140 °C och diametrar upp till 800 mm, som är ”state of the art” för dessa produkter.

Ämnesområden

Rör Allmänt (23.040.01) Industriella rörledningar med metalliska material (SS-EN 13480) (23.040.09)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13480-6:2012+C3:2014

Industriella rörledningar av metalliska material - Del 6: Tilläggskrav för markförlagda rörledningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 234 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 234 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 574,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar, SIS/TK 298

Internationell titel: Metallic industrial piping - Part 6: Additional requirements for buried piping

Artikelnummer: STD-103249

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-09-02

Antal sidor: 48

Finns även på: SS-EN 13480-6:2012+C3:2014

Ersätter: SS-EN 13480-6:2012+C2:2013 , SS-EN 13480-6:2012+C2:2013

Ersätts av: SS-EN 13480-6:2012+C4:2016 , SS-EN 13480-6:2012+C4:2016