Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16610-20:2015

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Filtrering - Del 20: Linjära profilfilter: Grundläggande begrepp (ISO 16610-20:2015)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 16610 sets out the basic concepts of linear profile filters

Ämnesområden

Ytstruktur (17.040.20) Mätinstrument (17.040.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Filtration - Part 20: Linear profile filters: Basic concepts (ISO 16610-20:2015)

Artikelnummer: STD-8013846

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-05-03

Antal sidor: 28

Ersätter: SIS-ISO/TS 16610-20:2008