Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16610-60:2015

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Filtrering - Del 60: Linjära arealfilter: Grundläggande begrepp (ISO 16610-60:2015)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 16610 sets out the basic concepts of linear areal filters.

Ämnesområden

Ytstruktur (17.040.20) Mätinstrument (17.040.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical Product Specification (GPS) - Filtration - Part 60: Linear areal filters: Basic concepts (ISO 16610-60:2015)

Artikelnummer: STD-8017496

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-11-26

Antal sidor: 32