Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 16610-20:2008

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Filtrering - Del 20: Linjära profilfilter: Grundläggande begrepp

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 16610-20:2015

Omfattning
This part of ISO/TS 16610 sets out the basic concepts of linear profile filters.

Ämnesområden

Ytstruktur (17.040.20) Mätinstrument (17.040.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Filtration - Part 20: Linear profile filters: Basic concepts

Artikelnummer: STD-64195

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-12-11

Antal sidor: 28

Ersätts av: SS-EN ISO 16610-20:2015