Standard Svensk standard · SS 1630

Fästelement - Fyrkantsbrickor för träkonstruktioner - Metrisk serie - Produktklass C

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 1630

Fästelement - Fyrkantsbrickor för träkonstruktioner - Metrisk serie - Produktklass C
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I denna standard anges egenskaper för fyrkantsbrickor i produktklass C. Brickorna är i första hand avsedda för träkonstruktioner.

Ämnesområden

Brickor, låselement (21.060.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 1630

Fästelement - Fyrkantsbrickor för träkonstruktioner - Metrisk serie - Produktklass C
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Fästelement, SIS/TK 103

Internationell titel: Square washers for wood constructions - Metric series - Product grade C

Artikelnummer: STD-4798

Utgåva: 3

Fastställd: 1988-09-14

Antal sidor: 2

Ersätter: SMS 1630