Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10644:2009

Fästelement - Skruvar med oförlorbar rundbricka, av stål - Skruvar med brickor i hårdhetsklasserna 200 HV och 300 HV (ISO 10644:2009)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies the requirements for metric screw and plain washer assemblies made of steel with coarse thread M2 to M12 inclusive, flat seating heads, property classes up to and including 10.9 and washer hardness classes 200 HV or 300 HV.

The plain washers are captive, i.e. prevented from disassembly and free to rotate.

NOTE The manufacturing of screw and washer assemblies takes into consideration material and production procedure of screw blank and washer as well as the assembly process of components, in order to meet specification requirements (see Annex A).

Ämnesområden

Bultar, skruvar och pinnskruvar Brickor, låselement Övriga fästelement


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fästelement, SIS/TK 103

Internationell titel: Screw and washer assemblies made of steel with plain washers - Washer hardness classes 200 HV and 300 HV (ISO 10644:2009)

Artikelnummer: STD-70181

Utgåva: 2

Fastställd: 2009-07-03

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN ISO 10644