Standard Svensk standard · SS 3013

Kugg- och snäckväxlar - Koniska kuggväxlar - Toleranser för modul 1 t o m25

Status: Gällande

Ämnesområden

Kugg- och snäckväxlar (21.200)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Bevel gears - Tolerances for metric modules 1 to 25

Artikelnummer: STD-5154

Utgåva: 1

Fastställd: 1978-04-01

Antal sidor: 8