Standard Svensk standard · SS 3392

Fästelement - Gängpressande skruvar - Bestämning av hållfasthets- och monteringsegenskaper

Status: Gällande

Ämnesområden

Bultar, skruvar och pinnskruvar (21.060.10)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Fästelement, SIS/TK 103

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-5320

Utgåva: 2

Fastställd: 1986-02-15

Antal sidor: 8