Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10673:2009

Fästelement - Brickor för skruvar med oförlorbar rundbricka - Brickor i liten, normal och stor diameterserie - Produktklass A (ISO 10673:2009)

Status: Gällande

Omfattning
The International Standard specifies the characteristics of plain steel washers, small, normal and large series, of product grade A for metric screw and washer assemblies in accordance with ISO 10644.

NOTE 1 The product can be manufactured under the conditions defined in Clause 5.

NOTE 2 The manufacturing of screw and washer assemblies takes into consideration material and production procedure of screw and plain washer as well as the assembly process of components, in order to meet specification requirements.

Ämnesområden

Bultar, skruvar och pinnskruvar (21.060.10) Brickor, låselement (21.060.30) Övriga fästelement (21.060.99)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fästelement, SIS/TK 103

Internationell titel: Plain washers for screw and washer assemblies - Small, normal and large series - Product grade A (ISO 10673:2009)

Artikelnummer: STD-70183

Utgåva: 2

Fastställd: 2009-07-03

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN ISO 10673