Standard Svensk standard · SS 637009:2013

Geografisk information - Data om skog och brukande av skog

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS 637009:2016
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 637009:2013

Geografisk information - Data om skog och brukande av skog
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 027 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 027 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This standard specifies forest and forest management information which can be exchanged. This standard specifies the following information: — results from observations of features in stands, parts of stands, sites, areas of land and individual trees — description of when, where, how and with what results inventory of the forest took place — description of when and where specific forestry measures are planned to take place or have taken place. This standard includes type of observation which relate primarily to the forest stand and standing trees. However, most types of observation are applicable to a timber harvest. This standard specifies the following aspects of the information: — a description of the implications of the various elements of the information — a class diagram describing the structure of the information — conditions defining when information is mandatory — rules on when and how a value domain is to be adapted — rules on XML coding of the information — rules on the formulation of an XML schema for data validation — specification of what needs to be agreed in respect of data exchange, in addition to this standard. This standard does not include: — requirements indicating which observations are to be made in a particular context, or — XML schema — communications protocol for data exchange.

Ämnesområden

Astronomi, geodesi, geografi (07.040) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70) IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99) Lantbruk och skogsbruk Allmänt (65.020.01) Landskapsvård och skogsskötsel (65.020.40) Övrigt (65.020.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 637009:2013

Geografisk information - Data om skog och brukande av skog
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 027 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 027 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Data on forest and forestry

Artikelnummer: STD-104687

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-10-30

Antal sidor: 140

Finns även på: SS 637009:2013

Ersätts av: SS 637009:2016