Standard Swedish standard · SS 637009:2013

Geographic information - Data on forest and forestry

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS 637009:2016
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 637009:2013

Geographic information - Data on forest and forestry
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 027 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 027 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna standard specificerar information som kan utbytas om skog och brukande av skog.Denna standard specificerar följande information:— resultat från bestämningar av egenskaper hos bestånd, delar av bestånd, ståndorter, markområden och enstaka träd— beskrivning av när, var, hur och med vilket resultat en inventering av skogen ägt rum— beskrivning av när och var specifika skogsbruksåtgärder planeras äga rum eller har ägt rum.Denna standard omfattar typer av bestämningar som i första hand avser stående skog. De flesta typerna av bestämningar är dock tillämpbara även på ett uttag av virke.Denna standard specificerar följande aspekter på informationen:— beskrivning av innebörden hos informationens olika delar— klassdiagram som redogör för informationens struktur— villkor för när information är obligatorisk— regler för när och hur värdeförråd får anpassas— regler för XML-kodning av informationen— regler för utformning av XML-schema för validering av data— specifikation av vad som, utöver denna standard, behöver överenskommas vid datautbyte.Denna standard omfattar inte— krav på vilka bestämningar som ska göras i ett visst sammanhang eller — XML-schema— kommunikationsprotokoll för datautbyte.

Subjects

Astronomy, geodesy, geography (07.040) General (35.240.01) IT applications in information, documentation and publishing (35.240.30) IT applications in industry (35.240.50) IT applications in transport (35.240.60) IT applications in science (35.240.70) Other fields (35.240.99) General (65.020.01) Landscaping and silviculture (65.020.40) Other (65.020.99)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 637009:2013

Geographic information - Data on forest and forestry
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 027 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 027 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-100087

Edition: 1

Approved: 10/30/2013

No of pages: 140

Also available in: SS 637009:2013

Replaced by: SS 637009:2016