Standard Swedish standard · SS 637040:2016

Geographic information - Detailed development plan - Application schema for regulations

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 637040:2016

Geographic information - Detailed development plan - Application schema for regulations
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna standard anger principerna för kodning av planbestämmelser och för kodning av uppgifter om detalj-planen och planområdet samt anger hur ett XML-schema för kodningen ska konstrueras. Denna standard anger krav på utformningen av en katalog som dels beskriver typer av planbestämmelser och dels anger hur dessa ska kodas för att användas med denna standard. Denna standard är tillämplig för detaljplaner, ändring av detaljplan, ändring av planbestämmelser i dessa samt för upphävt planområde. Denna standard är tillämplig vid överföring av enstaka eller en samling planer, såväl under planarbetet som när planerna är kompletta. Denna standard omfattar inte vilka användningsbestämmelser, egenskapsbestämmelser eller administrativa bestämmelser som kan förekomma i detaljplaner.Denna standard omfattar inte information som beskriver underlag för fysisk planering. Denna standard omfattar inte kartografiska markeringar, regler eller beteckningar för användning i plankartor. Denna standard omfattar inte metodik för digitalisering och tolkning av befintliga detaljplaner. Denna standard är inte avsedd att användas som en instruktion för planarbetet. Den följer Plan- och bygglagen (PBL) men tar inte specifikt upp regler för vad som är lämpligt eller lagligt att uttrycka i en detaljplan.

Subjects

Astronomy, geodesy, geography (07.040) General (35.240.01) IT applications in science (35.240.70)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 637040:2016

Geographic information - Detailed development plan - Application schema for regulations
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Informationshantering

International title:

Article no: STD-8019287

Edition: 2

Approved: 3/2/2016

No of pages: 60

Replaces: SS 637040:2010