Standard Swedish standard · SS 637040:2010

Geographic information - Detailed development plan - Application schema for regulations

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS 637040:2016
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 637040:2010

Geographic information - Detailed development plan - Application schema for regulations
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna standard omfattar den information som krävs för att beskriva användningsbestämmelser för geografiska områden på jordytan. Denna standard omfattar den information som krävs för att beskriva en grundläggande uppsättning egen-skapsbestämmelser och administrativa bestämmelser. Denna standard omfattar endast i begränsad omfattning begrepp och information för andra aspekter än bestämmelser i en detaljplan, t.ex. processen. Denna standard omfattar inte information som beskriver underlag för detaljplaner, som t.ex. grundkarta. Denna standard omfattar inte kartografiska markeringar, regler eller beteckningar för användning i plankartor. Denna standard är tillämplig för information för digital redovisning av bestämmelser i detaljplaner. Denna standard är inte avsedd att användas som en instruktion för detaljplanearbetet. Den följer Plan- och bygglagen (PBL) men tar inte specifikt upp regler för vad som är lämpligt eller lagligt att uttrycka i en detalj-plan. Denna standard ersätter alltså inte Boverkets Boken om detaljplan och områdesbestämmelser (2002).

Subjects

Astronomy, geodesy, geography (07.040) General (35.240.01) IT applications in science (35.240.70)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 637040:2010

Geographic information - Detailed development plan - Application schema for regulations
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Informationshantering

International title:

Article no: STD-73414

Edition: 1

Approved: 3/8/2010

No of pages: 56

Replaced by: SS 637040:2016