Standard Swedish standard · SS 637009:2016

Geographic information - Data on forest and forest management

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 637009:2016

Geographic information - Data on forest and forest management
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 027 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 027 SEK
standard ikon

Paper

Price: 3 243,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Skillnader mot utgåva 1 beskrivs i Orientering.Denna standard specificerar följande information: — resultat från bestämningar av egenskaper hos bestånd, delar av bestånd, ståndorter, markområden och enstaka träd — beskrivning av när, var, hur och med vilket resultat en inventering av skogen ägt rum — beskrivning av när och var specifika skogsbruksåtgärder planeras äga rum eller har ägt rum. Denna standard omfattar typer av bestämningar som i första hand avser stående skog. De flesta typerna av bestämningar är dock tillämpbara även på ett uttag av virke. Denna standard specificerar följande aspekter på informationen: — beskrivning av innebörden hos informationens olika delar — klassdiagram som redogör för informationens struktur — villkor för när information är obligatorisk — regler för när och hur värdeförråd får anpassas — regler för XML-kodning av informationen — regler för utformning av XML-schema för validering av data — specifikation av vad som, utöver denna standard, behöver överenskommas vid datautbyte. Denna standard omfattar inte: — krav på vilka bestämningar som ska göras i ett visst sammanhang inte — XML-schema — kommunikationsprotokoll för datautbyte.

Subjects

Astronomy, geodesy, geography (07.040) General (35.240.01) IT applications in information, documentation and publishing (35.240.30) IT applications in industry (35.240.50) IT applications in transport (35.240.60) IT applications in science (35.240.70) Other fields (35.240.99) General (65.020.01) Landscaping and silviculture (65.020.40) Other (65.020.99)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 637009:2016

Geographic information - Data on forest and forest management
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 027 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 027 SEK
standard ikon

Paper

Price: 3 243,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Informationshantering

International title:

Article no: STD-8019469

Edition: 2

Approved: 3/15/2016

No of pages: 152

Replaces: SIS-TR 43:2013 , SS 637009:2013 , SS 637009:2013