Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19115-2:2019/A1:2022

Geografisk information - Metadata - Del 2: Datainhämtning och bearbetning - Tillägg 1 (ISO 19115-2:2019/Amd 1:2022)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19115-2:2019/A1:2022

Geografisk information - Metadata - Del 2: Datainhämtning och bearbetning - Tillägg 1 (ISO 19115-2:2019/Amd 1:2022)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Lantmäteriet gällande förbetalda standarder inom geodataområdet. Följ länken och se om du omfattas av avtalet Geodatastandarder tillgängliggörs kostnadsfritt.  

Standard som kompletterar SS-EN ISO 19115-1:2014 med ett schema för beskrivning av insamling, digitalisering och annan bearbetning av material från fjärranalys och andra bildprocesser.

Läs mer om standarden på ISO (Online Browsing Platform, OBP)

Läs mer om:  Beskriva geodata - så att andra kan utvärdera dem

Omfattning
This document extends ISO 19115-1:2014 by defining the schema required for an enhanced description
of the acquisition and processing of geographic information, including imagery. Included are the
properties of measuring systems and the numerical methods and computational procedures used
to derive geographic information from the data acquired by them. This document also provides the
XML encoding for acquisition and processing metadata thereby extending the XML schemas defined in
ISO/TS 19115-3.

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19115-2:2019/A1:2022

Geografisk information - Metadata - Del 2: Datainhämtning och bearbetning - Tillägg 1 (ISO 19115-2:2019/Amd 1:2022)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Metadata - Part 2: Extensions for acquisition and processing - Amendment 1 (ISO 19115-2:2019/Amd 1:2022)

Artikelnummer: STD-80034507

Utgåva: 1

Fastställd: 2022-04-04

Antal sidor: 20

Tillägg till: SS-EN ISO 19115-2:2019