Standard Svensk standard · SS-ISO 19101-2:2018

Geografisk information - Referensmodell - Del 2: Bilddata (ISO 19101-2:2018, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 19101-2:2018

Geografisk information - Referensmodell - Del 2: Bilddata (ISO 19101-2:2018, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standard som tar ett samlat grepp om begrepp för geodata i form av vektorbilddata och rasterdata. Den berör tekniska aspekter såväl som verksamhetsaspekter. Standarden vänder sig till den som arbetar med standardisering och till den som organiserar verksamhet kring geografiska bilddata.

Läs mer om standarden på ISO (Online Browsing Platform, OBP)

Läs mer om: Relevanta standarder för geodata - en vägledning

Omfattning
This document defines a reference model for standardization in the field of geographic imagery processing. This reference model identifies the scope of the standardization activity being undertaken and the context in which it takes place. The reference model includes gridded data with an emphasis on imagery. Although structured in the context of information technology and information technology standards, this document is independent of any application development method or technology implementation approach.

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 19101-2:2018

Geografisk information - Referensmodell - Del 2: Bilddata (ISO 19101-2:2018, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Reference model - Part 2: Imagery (ISO 19101-2:2018, IDT)

Artikelnummer: STD-80007716

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-11-09

Antal sidor: 88

Ersätter: SIS-ISO/TS 19101-2:2008