Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 19163-1:2016

Geografisk information - Modell och metoder för kodning av rasterdata - Del 1: Modeller (ISO/TS 19163-1:2016, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 19163-1:2016

Geografisk information - Modell och metoder för kodning av rasterdata - Del 1: Modeller (ISO/TS 19163-1:2016, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Teknisk specifikation som anger metoder för att XML-koda rasterdata.

Läs mer om: Relevanta standarder för geodata - en vägledning

Omfattning
This Technical Specification classifies imagery and regularly spaced gridded thematic data into types
based on attribute property, sensor type and spatial property, and defines an encoding-neutral content
model for the required components for each type of data. It also specifies logical data structures and
the rules for encoding the content components in the structures.
The binding between the content and a specific encoding format will be defined in the subsequent parts
of ISO 19163.
This Technical Specification does not address LiDAR, SONAR data and ungeoreferenced gridded data.
The logical data structures and the rules for encoding the content components will be addressed in the
subsequent parts of ISO 19163.

Ämnesområden

IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 19163-1:2016

Geografisk information - Modell och metoder för kodning av rasterdata - Del 1: Modeller (ISO/TS 19163-1:2016, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Content components and encoding rules for imagery and gridded data - Part 1: Content model (ISO/TS 19163-1:2016, IDT)

Artikelnummer: STD-80007624

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-11-01

Antal sidor: 52