Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 22:2017

Geografisk information - Vattensystem - Handbok

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 22:2017

Geografisk information - Vattensystem - Handbok
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna tekniska rapport (i detta dokument kallad handboken) är ett komplement till den svenska standarden Geografisk information – Vattensystem – Regler för nationella tillämpningar och för Inspires hydrografitema, SS 637008 (i detta dokument kallad standarden) som publicerades 2015.

Standarden är reviderad för att även kunna hantera markvatten, grundvatten, snö, is, glaciärer och våtmarker, samt anpassad till Inspires dataspecifikation för hydrografi (i detta dokument kallad Inspires hydrografi).

Detta är den andra utgåvan av handboken och den har uppdaterats för att bättre följa innehållet i den reviderade standarden. Standarden och handboken har utarbetats av SIS tekniska kommitté SIS/TK 452, Vattensystem. Kommittén är en av flera som tar fram tillämpningsstandarder för geodata inom SIS.

Läs mer om: Relevanta standarder för geodata - en vägledning

Omfattning
Denna tekniska rapport (i detta dokument kallad handboken) är ett komplement till den svenska standarden Geografisk information – Vattensystem – Regler för nationella tillämpningar och för Inspires hydrografitema, SS 637008 (i detta dokument kallad standarden) som publicerades 2015.Standarden är reviderad för att även kunna hantera markvatten, grundvatten, snö, is, glaciärer och våtmarker, samt anpassad till Inspires dataspecifikation för hydrografi (i detta dokument kallad Inspires hydrografi).Detta är den andra utgåvan av handboken och den har uppdaterats för att bättre följa innehållet i den reviderade standarden.Standarden och handboken har utarbetats av SIS tekniska kommitté SIS/TK 452, Vattensystem. Kommittén är en av flera som tar fram tillämpningsstandarder för geodata inom SIS.

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70) IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 22:2017

Geografisk information - Vattensystem - Handbok
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Water Systems - Handbook

Artikelnummer: STD-8023494

Utgåva: 2

Fastställd: 2016-11-14

Antal sidor: 64

Ersätter: SIS-TR 22:2008 , SIS-TR 22:2008