Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 22:2017

Geografisk information - Vattensystem - Handbok

Status: Gällande

Denna standard ingår i vårt avtal med Lantmäteriet gällande förbetalda standarder inom geodataområdet, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.   http://www.sis.se/geodatastandarder-kostnadsfritt/

Denna tekniska rapport (i detta dokument kallad handboken) är ett komplement till den svenska standarden Geografisk information – Vattensystem – Regler för nationella tillämpningar och för Inspires hydrografitema, SS 637008 (i detta dokument kallad standarden) som publicerades 2015.

Standarden är reviderad för att även kunna hantera markvatten, grundvatten, snö, is, glaciärer och våtmarker, samt anpassad till Inspires dataspecifikation för hydrografi (i detta dokument kallad Inspires hydrografi).

Detta är den andra utgåvan av handboken och den har uppdaterats för att bättre följa innehållet i den reviderade standarden. Standarden och handboken har utarbetats av SIS tekniska kommitté SIS/TK 452, Vattensystem. Kommittén är en av flera som tar fram tillämpningsstandarder för geodata inom SIS.

Läs mer om: Relevanta standarder för geodata - en vägledning

Omfattning
Denna tekniska rapport (i detta dokument kallad handboken) är ett komplement till den svenska standarden Geografisk information – Vattensystem – Regler för nationella tillämpningar och för Inspires hydrografitema, SS 637008 (i detta dokument kallad standarden) som publicerades 2015.
Standarden är reviderad för att även kunna hantera markvatten, grundvatten, snö, is, glaciärer och våtmarker, samt anpassad till Inspires dataspecifikation för hydrografi (i detta dokument kallad Inspires hydrografi).
Detta är den andra utgåvan av handboken och den har uppdaterats för att bättre följa innehållet i den reviderade standarden.
Standarden och handboken har utarbetats av SIS tekniska kommitté SIS/TK 452, Vattensystem. Kommittén är en av flera som tar fram tillämpningsstandarder för geodata inom SIS.

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt IT-tillämpningar Allmänt IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet IT- tillämpningar inom industrin IT-tillämpningar inom transport IT- tillämpningar inom vetenskap IT- tillämpningar inom övriga områden


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Vattensystem, SIS/TK 452

Internationell titel: Geographic information - Water Systems - Handbook

Artikelnummer: STD-8023494

Utgåva: 2

Fastställd: 2016-11-14

Antal sidor: 64

Ersätter: SIS-TR 22:2008 , SIS-TR 22:2008