Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 23:2009

Geografisk information - Utvecklingsmetodik

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 23:2009

Geografisk information - Utvecklingsmetodik
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Teknisk rapport som beskriver metodik för att ta fram gränssnitts¬specifikationer för utbyte av i första hand geodata men är tillämpbar även för andra typer av data, t.ex. inom e-förvaltning. Rapporten beskriver aktiviteterna i utvecklingsprocessen och deras behov av kompetens samt vilka resultat dessa aktiviteter ger. Metodiken kan användas i standardiserings¬projekt såväl som i mindre formella sammanhang.

Läs mer om: Relevanta standarder för geodata - en vägledning

Omfattning
Denna tekniska rapport beskriver metodik för att ta fram gränssnittsspecifikationer för utbyte av i första hand geodata. Metodiken är dock tillämpbar även för andra typer av data, till exempel inom e-förvaltning.Metodiken är tänkt att vara tillämpbar i standardiseringsprojekt såväl som i mindre formella sammanhang.Denna tekniska rapport beskriver aktiviteterna i utvecklingsprocessen och deras behov av kompetens samt vilka resultat dessa aktiviteter ger.Avsikten är inte att beskriva hur en standard ska utformas.Avsikten är inte att beskriva ansvarsfördelning och beslutsprocesser.

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70) IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 23:2009

Geografisk information - Utvecklingsmetodik
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Development methodology

Artikelnummer: STD-69025

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-03-05

Antal sidor: 40