Standard Technical reports · SIS-TR 23:2009

Geographic information - Development methodology

Status: Valid

Buy this standard

Standard Technical reports · SIS-TR 23:2009

Geographic information - Development methodology
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 735 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna tekniska rapport beskriver metodik för att ta fram gränssnittsspecifikationer för utbyte av i första hand geodata. Metodiken är dock tillämpbar även för andra typer av data, till exempel inom e-förvaltning.Metodiken är tänkt att vara tillämpbar i standardiseringsprojekt såväl som i mindre formella sammanhang.Denna tekniska rapport beskriver aktiviteterna i utvecklingsprocessen och deras behov av kompetens samt vilka resultat dessa aktiviteter ger.Avsikten är inte att beskriva hur en standard ska utformas.Avsikten är inte att beskriva ansvarsfördelning och beslutsprocesser.

Subjects

General (35.020) General (35.240.01) IT applications in information, documentation and publishing (35.240.30) IT applications in industry (35.240.50) IT applications in transport (35.240.60) IT applications in science (35.240.70) Other fields (35.240.99)


Buy this standard

Standard Technical reports · SIS-TR 23:2009

Geographic information - Development methodology
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 735 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Informationshantering

International title:

Article no: STD-69025

Edition: 1

Approved: 3/5/2009

No of pages: 40