Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19111:2020/A2:2023

Geografisk information - Modell för att beskriva rumsliga koordinatbaserade referenssystem - Tillägg 2 (ISO 19111:2019/Amd 2:2023)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19111:2020/A2:2023

Geografisk information - Modell för att beskriva rumsliga koordinatbaserade referenssystem - Tillägg 2 (ISO 19111:2019/Amd 2:2023)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document defines the conceptual schema for the description of referencing by coordinates. It describes the minimum data required to define coordinate reference systems. This document supports the definition of:
— spatial coordinate reference systems where coordinate values do not change with time. The system may:
— be geodetic and apply on a national or regional basis, or
— apply locally such as for a building or construction site, or
— apply locally to an image or image sensor;
— be referenced to a moving platform such as a car, a ship, an aircraft or a spacecraft. Such a coordinate reference system can be related to a second coordinate reference system which is referenced to the Earth through a transformation that includes a time element;
— spatial coordinate reference systems in which coordinate values of points on or near the surface of the earth change with time due to tectonic plate motion or other crustal deformation. Such dynamic systems include time evolution, however they remain spatial in nature;
— parametric coordinate reference systems which use a non-spatial parameter that varies monotonically with height or depth;
— temporal coordinate reference systems which use dateTime, temporal count or temporal measure quantities that vary monotonically with time;
— mixed spatial, parametric or temporal coordinate reference systems.
The definition of a coordinate reference system does not change with time, although in some cases some of the defining parameters can include a rate of change of the parameter. The coordinate values within a dynamic and in a temporal coordinate reference system can change with time.
This document also describes the conceptual schema for defining the information required to describe operations that change coordinate values.
In addition to the minimum data required for the definition of the coordinate reference system or coordinate operation, the conceptual schema allows additional descriptive information - coordinate ...

Ämnesområden

Astronomi, geodesi, geografi (07.040) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70) IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19111:2020/A2:2023

Geografisk information - Modell för att beskriva rumsliga koordinatbaserade referenssystem - Tillägg 2 (ISO 19111:2019/Amd 2:2023)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Referencing by coordinates - Amendment 2 (ISO 19111:2019/Amd 2:2023)

Artikelnummer: STD-80044953

Utgåva: 1

Fastställd: 2023-08-22

Antal sidor: 24

Tillägg till: SS-EN ISO 19111:2020