Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15449-2:2015

Geografisk information - Infrastruktur för geodata - Del 2: Goda exempel

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15449-2:2015

Geografisk information - Infrastruktur för geodata - Del 2: Goda exempel
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Teknisk rapport som handlar om samordning av EU-finansierade projekt för en europeisk infrastruktur för geodata. Den visar hur man i ett gemensamt register beskriver projekten och deras resultat. Projekten kan avse utveckling av standarder, specifikationer, vägledningar eller programvara.
Den beskriver ett antal projekt från olika projektorganisationer (Nature-SDIplus, TaToo, GIS4EU, GIGAS, GEOSS, INSPIRE, GMES, BRISEIDE).
Den vänder sig till den som ansvarar för sådana projekt.

Läs mer om: Relevanta standarder för geodata - en vägledning

Omfattning
This part of the Technical Report provides best practices regarding Spatial Data Infrastructures (SDIs), referencing to the outcomes of the projects in the frame of the European Union funding programmes. It summarises the deliverables of projects, structured according to the reference model defined in Part 1 of this Technical Report, to be made available in an on-line repository where the relevant outcomes are collected and classified in order to provide a structured sets of recommendations for implementing SDIs at the European, national and sub-national levels. This collection refers mainly to the projects funded by the European Union funding programmes: this choice is driven by the wide vision and analysis which such kind of projects can provide and the wide numbers of stakeholders which have been involved. The outcomes delivered by these relevant practices are collected into a document registry available through the CEN/TC 287 web site. This part of the Technical Report defines the processes and the content of these projects and documents registries, which will help making them more accessible and re-usable. It provides the relevant project deliverables addressing the main SDI issues as described in the other parts of this Technical Report. The intended readership of this Technical Report are those people who are responsible for creating frameworks for SDI, experts contributing to INSPIRE, experts in information and communication technologies and e-government that need to familiarize themselves with geographic information and SDI concepts, and standards developers and writers.

Ämnesområden

Astronomi, geodesi, geografi (07.040) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70) IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15449-2:2015

Geografisk information - Infrastruktur för geodata - Del 2: Goda exempel
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Spatial data infrastructures - Part 2: Best practices

Artikelnummer: STD-8016307

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-09-24

Antal sidor: 56

Ersätter: SIS-CEN/TR 15449:2012