Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15449:2012

Geografisk information - Standarder, specifikationer, tekniska rapporter och riktlinjer nödvändiga för införande av en infrastruktur för geografisk information

Status: Upphävd

· Ersätts av: SIS-CEN/TR 15449-1:2015 , SIS-CEN/TR 15449-2:2015 , SIS-CEN/TR 15449-3:2015
Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15449:2012

Geografisk information - Standarder, specifikationer, tekniska rapporter och riktlinjer nödvändiga för införande av en infrastruktur för geografisk information
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This Technical Report identifies and describes standards that are required for a spatial data infrastructure (SDI).This Technical Report describes a reference model for a spatial data infrastructure, covering framework standards, metadata and catalogue services and geospatial reference systems. It provides both data-centric and service-centric views. This Technical Report discusses issues associated with implementation of a spatial data infrastructure, in particular cultural and linguistic adaptability and geo-portals, and identifies the standards, technical specifications, technical reports and guidelines, required to implement a spatial data infrastructure in Europe. This Technical Report proposes a roadmap for future standards work items, and makes recommendations for measures to be taken in order to support implementation and maintenance of a spatial data infrastructure.

Ämnesområden

Astronomi, geodesi, geografi (07.040) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70) IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15449:2012

Geografisk information - Standarder, specifikationer, tekniska rapporter och riktlinjer nödvändiga för införande av en infrastruktur för geografisk information
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Standards, specifications, technical reports and guidelines, required to implement Spatial Data Infrastructures

Artikelnummer: STD-86168

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-04-25

Antal sidor: 80

Ersätter: SIS-CEN/TR 15449:2006 , SIS-CEN/TR 15449:2006

Ersätts av: SIS-CEN/TR 15449-1:2015 , SIS-CEN/TR 15449-2:2015 , SIS-CEN/TR 15449-3:2015