Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15449-1:2015

Geografisk information - Infrastruktur för geodata - Del 1: Referensmodell

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15449-1:2015

Geografisk information - Infrastruktur för geodata - Del 1: Referensmodell
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

 Teknisk rapport som på en hög nivå beskriver vad som behöver standardiseras i en infrastruktur för geodata. Den utgår från att infrastrukturen måste vara något som får intressenternas alla informationssystem att samverka kring de geodataresurser man vill dela. Detta trots att informationssystemen har olika syfte, innehåll och konstruktion.
Den listar existerande standarder, specifikationer, riktlinjer och vägledningar som är relevanta när man ska skapa en sådan infrastruktur.
Den vänder sig till den som ansvarar för olika delar i infrastrukturen, exempelvis inom Inspire eller inom standardisering.

Läs mer om: Relevanta standarder för geodata - en vägledning

Omfattning
This part of the Technical Report provides a reference model for a Spatial Data Infrastructure (SDI). It covers framework standards and identifies the relevant standards, technical specifications, technical reports and guidelines. This part of the Technical Report provides a context model for the other parts of this Technical Report applying general architecture standards. The intended readership of this Technical Report are those people who are responsible for creating frameworks for SDIs, experts contributing to INSPIRE, experts in information and communication technologies and e-government that need to familiarise themselves with geographic information and SDI concepts, and standards developers and writers.

Ämnesområden

Astronomi, geodesi, geografi (07.040) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70) IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15449-1:2015

Geografisk information - Infrastruktur för geodata - Del 1: Referensmodell
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Spatial data infrastructures - Part 1: Reference model

Artikelnummer: STD-8016306

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-09-24

Antal sidor: 52

Ersätter: SIS-CEN/TR 15449:2012