Standard Svensk standard · SS-ISO 19165-2:2020

Geografisk information - Bevarande av digitala geodata och metadata - Del 2: Informationsspecifikation för mätningar från luften, samt dess produkter (ISO 19165-2:2020, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 19165-2:2020

Geografisk information - Bevarande av digitala geodata och metadata - Del 2: Informationsspecifikation för mätningar från luften, samt dess produkter (ISO 19165-2:2020, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standard som specificerar regler för att bevara geodata, metadata för geodata som behövs för att återskapa nödvändig systemmiljö, specifikt för data som samlats in från luften eller rymden.

Läs mer om standarden på ISO (Online Browsing Platform, OBP)

Omfattning
This document aims to extend the long-term preservation of digital geospatial data to provide details about content describing the provenance and context specific to data from missions that observe the Earth using spaceborne, airborne or in situ instruments.

Ämnesområden

IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 19165-2:2020

Geografisk information - Bevarande av digitala geodata och metadata - Del 2: Informationsspecifikation för mätningar från luften, samt dess produkter (ISO 19165-2:2020, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Preservation of digital data and metadata - Part 2: Content specifications for Earth observation data and derived digital products (ISO 19165-2:2020, IDT)

Artikelnummer: STD-80024581

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-09-21

Antal sidor: 40