Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 19130-2:2015

Geografisk information - Modeller för geopositionering av data från sensorer- Del 2: SAR/InSAR, LIDAR och SONAR (ISO/TS 19130-2:2014, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 19130-2:2015

Geografisk information - Modeller för geopositionering av data från sensorer- Del 2: SAR/InSAR, LIDAR och SONAR (ISO/TS 19130-2:2014, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 027 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 027 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 243,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Teknisk specifikation som beskriver konstruktion av modeller för fysiska sensorer av typerna SAR, InSAR, LIDAR och SONAR. Den specificerar dessutom metadata för dessa.

Läs mer om: Relevanta standarder för geodata - en vägledning

Omfattning
This Technical Specification supports exploitation of remotely sensed images. It specifies the sensor models and metadata for geopositioning images remotely sensed by Synthetic Aperture Radar (SAR), Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR), LIght Detection And Ranging (lidar), and SOund Navigation And Ranging (sonar) sensors. The specification also defines the metadata needed for the aerial triangulation of airborne and spaceborne images.

This Technical Specification specifies the detailed information that shall be provided for a sensor description of SAR, InSAR, lidar and sonar sensors with the associated physical and geometric information necessary to rigorously construct a Physical Sensor Model. For the case where precise geoposition information is needed, this Technical Specification identifies the mathematical formulae for rigorously constructing Physical Sensor Models that relate two-dimensional image space to three-dimensional ground space and the calculation of the associated propagated error.

This Technical Specification does not specify either how users derive geoposition data or the format or content of the data the users generate.

Ämnesområden

IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 19130-2:2015

Geografisk information - Modeller för geopositionering av data från sensorer- Del 2: SAR/InSAR, LIDAR och SONAR (ISO/TS 19130-2:2014, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 027 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 027 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 243,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Imagery sensor models for geopositioning - Part 2: SAR/InSAR, LIDAR and SONAR (ISO/TS 19130-2:2014, IDT)

Artikelnummer: STD-8017884

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-12-15

Antal sidor: 164