Standard Svensk standard · SS-ISO 19130-1:2019

Geografisk information - Modeller för geopositionering av data från sensorer - Del 1: Grunder (ISO 19130-1:2018, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 19130-1:2019

Geografisk information - Modeller för geopositionering av data från sensorer - Del 1: Grunder (ISO 19130-1:2018, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 027 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 027 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 243,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Teknisk specifikation som definierar olika matematiska modeller för att koppla en sensors avbildning till det som den avbildar på marken. Modellerna stöder beskrivning av fysiska sensorer för mikrovågor (SAR) och IR, översättning mellan pixelläge och plats på marken och utnyttjande av referenspunkter på marken. Specifikationen innehåller scheman som baseras på metadatastandarden SS-EN ISO 19115-1.


Läs mer om: Producera geodata - genom att samla in, bearbeta, koda och lagra dem

Omfattning
This document identifies the information required to determine the relationship between the position of a remotely sensed pixel in image coordinates and its geoposition. It supports exploitation of remotely sensed images. It defines the metadata to be distributed with the image to enable user determination of geographic position from the observations.
This document specifies several ways in which information in support of geopositioning can be provided.
a) It may be provided as a sensor description with the associated physical and geometric information necessary to rigorously construct a PSM. For the case where precise geoposition information is needed, this document identifies the mathematical equations for rigorously constructing PSMs that relate 2D image space to 3D ground space and the calculation of the associated propagated errors. This document provides detailed information for three types of passive electro-optical/ IR sensors (frame, pushbroom and whiskbroom) and for an active microwave sensing system SAR. It provides a framework by which these sensor models can be extended to other sensor types.
b) It can be provided as a TRM, using functions whose coefficients are based on a PSM so that they provide information for precise geopositioning, including the calculation of errors, as precisely as the PSM they replace.
c) It can be provided as a CM that provides a functional fitting based on observed relationships between the geopositions of a set of GCPs and their image coordinates.
d) It can be provided as a set of GCPs that can be used to develop a CM or to refine a PSM or TRM.
This document does not specify either how users derive geoposition data or the format or content of the data the users generate.

Ämnesområden

IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 19130-1:2019

Geografisk information - Modeller för geopositionering av data från sensorer - Del 1: Grunder (ISO 19130-1:2018, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 027 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 027 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 243,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Imagery sensor models for geopositioning - Part 1: Fundamentals (ISO 19130-1:2018, IDT)

Artikelnummer: STD-80009500

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-02-05

Antal sidor: 164