Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 25:2009

Geografisk information - Standarder för rumsliga aspekter och tidsaspekter

Status: Gällande

Denna standard ingår i vårt avtal med Lantmäteriet gällande förbetalda standarder inom geodataområdet, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.   http://www.sis.se/geodatastandarder-kostnadsfritt/

Rapporten förklarar delar av de standarder ur ISO 19100-serien som beskriver rumsliga aspekter och tidsaspekter – SS-EN ISO 19107 Modell för att beskriva rumsliga aspekter, SS-EN ISO 19108 Modell för att beskriva tidsaspekter.

Läs mer om: Relevanta standarder för geodata - en vägledning

Omfattning
Denna tekniska rapport förklarar delar av de standarder ur ISO 19100-serien som beskriver rumsliga aspekter och tidsaspekter – SS-EN ISO 19107 Modell för att beskriva rumsliga aspekter respektive SS-EN ISO 19108 Modell för att beskriva tidsaspekter.

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70) IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Spatial and temporal standards

Artikelnummer: STD-69027

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-03-05

Antal sidor: 88