Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19108:2005

Geografisk information - Modell för att beskriva tidsaspekter (ISO 19108:2002)

Status: Gällande · Korrigeras av: SS-EN ISO 19108:2005/AC:2015

Standard som specificerar hur information om tidsaspekter ska beskrivas. I tidsaspekter ingår tidpunkter och tidsintervall men även hantering av händelser, händelseföljder och förändring över tid. Standarden liknar standarden för rumsliga objekt men i stället för klasser för rumslig geometri och topologi så definierar standarden klasser för temporal geometri (tidpunkt, tidsperiod) och topologi (händelse, händelseföljd).

Representationen av temporala element är i standarden gjord som klassdiagram i UML. Klasserna beskriver både data och en uppsättning operationer som kan implementeras för att bearbeta och analysera data ur ett rumsligt perspektiv, t.ex. hur objekt förhåller sig till varandra. Klasserna ska användas i applikationsscheman för att ge attribut för tidsaspekter till de företeelser som ska beskrivas. Standarden vänder sig till den som modellerar geodata. 

Läs beskrivningen i ISO/TC 211 Standards Guide

Läs mer om: Modellera geodata - för att beskriva verkligheten bakom dem

Omfattning
This International Standard defines concepts for describing temporal characteristics of geographic information. It depends upon existing information technology standards for the interchange of temporal information. It provides a basis for defining temporal feature attributes, feature operations, and feature associations, and for defining the temporal aspects of metadata about geographic information. Since this International Standard is concerned with the temporal characteristics of geographic information as they are abstracted from the real world, it emphasizes valid time rather than transaction time.

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Temporal schema (ISO 19108:2002)

Artikelnummer: STD-38712

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-02-04

Antal sidor: 64

Ersätter: SS-ISO 19108