Standard Svensk standard · SS-ISO 19108

Geografisk information - Modell för att beskriva tidsaspekter

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 19108:2005

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt IT-tillämpningar Allmänt IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet IT- tillämpningar inom industrin IT-tillämpningar inom transport IT- tillämpningar inom vetenskap


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Temporal schema

Artikelnummer: STD-33018

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-10-25

Antal sidor: 53

Ersätts av: SS-EN ISO 19108:2005