Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19108:2005/AC:2015

Geografisk information - Modell för att beskriva tidsaspekter (ISO 19108:2002/Cor 1:2006)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard defines concepts for describing temporal characteristics of geographic information. It depends upon existing information technology standards for the interchange of temporal information. It provides a basis for defining temporal feature attributes, feature operations, and feature associations, and for defining the temporal aspects of metadata about geographic information. Since this International Standard is concerned with the temporal characteristics of geographic information as they are abstracted from the real world, it emphasizes valid time rather than transaction time.

Ämnesområden

IT- tillämpningar inom vetenskap


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Temporal schema (ISO 19108:2002/Cor 1:2006)

Artikelnummer: STD-8020541

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-07-23

Antal sidor: 12

Korrigerar: SS-EN ISO 19108:2005