Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19107:2005

Geografisk information - Modell för att beskriva rumsliga aspekter (ISO 19107:2003)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 19107:2020
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19107:2005

Geografisk information - Modell för att beskriva rumsliga aspekter (ISO 19107:2003)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 027 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 027 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 243,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standard som specificerar hur information om geometri och topologi ska beskrivas. Geometri används för att beskriva företeelsers form och utbredning, och topologi används för att beskriva hur företeelser förhåller sig till varandra i rumsligt avseende. Representation av geometri och topologi är centralt i geodata.

Standarden definierar grundläggande geometriska element (punkter, linjer, ytor och kroppar) i 2D och 3D men även olika typer av samlingar av sådana element. Standarden definierar också olika sätt att beskriva elementen genom indelning i segment, t.ex. en linje uppbyggd av raka linjesegment.

Standarden definierar även topologiska element som noder, länkar och topologiska områden och kroppar. Standarden visar hur topologi och geometri kan samverka. Om rumsliga relationer anges som topologi kan varje ingående topologiskt element "realiseras" som ett geometriskt element.

Representationen av geometriska och topologiska element är i standarden gjord som klassdiagam i UML. Klasserna beskriver både data och en uppsättning operationer som kan implementeras för att bearbeta och analysera data ur ett rumsligt perspektiv, t.ex. hur objekt förhåller sig till varandra. Klasserna ska användas i applikationsscheman för att ge rumsliga attribut till de företeelser som ska 
beskrivas.

Det finns profiler av denna standard SS-EN ISO 19125-1 och SS-EN ISO 19137.
Standarden vänder sig till den som modellerar geodata.
Revidering pågår.

Läs beskrivningen i ISO/TC 211 Standards Guide

Läs mer om: Modellera geodata - för att beskriva verkligheten bakom dem

Omfattning
This International Standard specifies conceptual schemas for describing the spatial characteristics of geographic features, and a set of spatial operations consistent with these schemas. It treats vector geometry and topology up to three dimensions. It defines standard spatial operations for use in access, query, management, processing, and data exchange of geographic information for spatial (geometric and topological) objects of up to three topological dimensions embedded in coordinate spaces of up to three axes.

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19107:2005

Geografisk information - Modell för att beskriva rumsliga aspekter (ISO 19107:2003)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 027 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 027 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 243,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Spatial schema (ISO 19107:2003)

Artikelnummer: STD-38729

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-02-04

Antal sidor: 184

Ersätter: SS-ISO 19107

Ersätts av: SS-EN ISO 19107:2020