Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19137:2008

Geografisk information - Kärnprofil på rumsliga aspekter (ISO 19137:2007)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19137:2008

Geografisk information - Kärnprofil på rumsliga aspekter (ISO 19137:2007)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standard som är en profil av geometristandarden SS-EN ISO 19107. Syftet med profilen är att beskriva en delmängd och därigenom underlätta implementeringen av detta omfattande standardschema. Profilen innehåller till exempel inte 3D eller topologi.

Standarden vänder sig till den som inte själv vill göra en sådan profil.

Läs beskrivningen i ISO/TC 211 Standards Guide

Läs mer om: Relevanta standarder för geodata - en vägledning

Omfattning
This International Standard defines a core profile of the spatial schema specified in ISO 19107 that specifies, in accordance with ISO 19106, a minimal set of geometric elements necessary for the efficient creation of application schemata.
This International Standard supports many of the spatial data formats and description languages already developed and in broad use within several nations or liaison organizations.
NOTE Data modelled with this International Standard are consistent with spatial models already developed and used by a number of organizations; see Annex A.

Ämnesområden

IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19137:2008

Geografisk information - Kärnprofil på rumsliga aspekter (ISO 19137:2007)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-66092

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-04-21

Antal sidor: 28