Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19107:2020

Geografisk information - Modell för att beskriva geometri och topologi (ISO 19107:2019)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19107:2020

Geografisk information - Modell för att beskriva geometri och topologi (ISO 19107:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 147 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 147 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 435,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standard som specificerar hur information om geometri och topologi ska beskrivas. Geometri används för att beskriva företeelsers form och utbredning, och topologi används för att beskriva hur företeelser förhåller sig till varandra i rumsligt avseende. Representation av geometri och topologi är centralt i geodata.

Standarden definierar grundläggande geometriska element (punkter, linjer, ytor och kroppar) i 2D och 3D men även olika typer av samlingar av sådana element. Standarden definierar också olika sätt att beskriva elementen genom indelning i segment, t.ex. en linje uppbyggd av raka linjesegment.

Standarden definierar även topologiska element som noder, länkar och topologiska områden och kroppar. Standarden visar hur topologi och geometri kan samverka. Om rumsliga relationer anges som topologi kan varje ingående topologiskt element "realiseras" som ett geometriskt element.

Representationen av geometriska och topologiska element är i standarden gjord som klassdiagam i UML. Klasserna beskriver både data och en uppsättning operationer som kan implementeras för att bearbeta och analysera data ur ett rumsligt perspektiv, t.ex. hur objekt förhåller sig till varandra. Klasserna ska användas i applikationsscheman för att ge rumsliga attribut till de företeelser som ska 
beskrivas.

Det finns profiler av denna standard SS-EN ISO 19125-1 och SS-EN ISO 19137.
Standarden vänder sig till den som modellerar geodata.
Revidering pågår.

Läs mer om standarden på ISO (Online Browsing Platform, OBP)

Läs mer om: Modellera geodata - för att beskriva verkligheten bakom dem

Omfattning
This document specifies conceptual schemas for describing the spatial characteristics of geographic entities, and a set of spatial operations consistent with these schemas. It treats "vector" geometry and topology. It defines standard spatial operations for use in access, query, management, processing and data exchange of geographic information for spatial (geometric and topological) objects. Because of the nature of geographic information, these geometric coordinate spaces will normally have up to three spatial dimensions, one temporal dimension and any number of other spatially dependent parameters as needed by the applications. In general, the topological dimension of the spatial projections of the geometric objects will be at most three.

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19107:2020

Geografisk information - Modell för att beskriva geometri och topologi (ISO 19107:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 147 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 147 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 435,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Spatial schema (ISO 19107:2019)

Artikelnummer: STD-80019122

Utgåva: 2

Fastställd: 2020-01-02

Antal sidor: 240

Ersätter: SS-EN ISO 19107:2005