Standard Svensk standard · SS-ISO 19103:2015

Geografisk information - Modellbeskrivningsspråk (ISO 19103:2015, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 19103:2015

Geografisk information - Modellbeskrivningsspråk (ISO 19103:2015, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standard som innehåller regler och riktlinjer för att använda UML (UML 2) som modellbeskrivningsspråk vid utveckling av standardiserade specifikationer för geodata. Standarden går igenom hur man ska modellera i olika situationer och beskriver grundläggande datatyper för numeriska värden, text och måttenheter. En informativ bilaga ger riktlinjer för metodik för modellering av geodata och geodatatjänster. Standarden är användbar för den som ska modellera geodata enligt ISO 191000-seriens standarder.

Läs mer om standarden på ISO (Online Browsing Platform, OBP)

Läs mer om: Relevanta standarder för geodata - en vägledning

Omfattning
This International Standard provides rules and guidelines for the use of a conceptual schema language within the context of geographic information. The chosen conceptual schema language is the Unified Modeling Language (UML).This International Standard provides a profile of the Unified Modelling Language (UML).The standardization target type of this standard is UML schemas describing geographic information.

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 19103:2015

Geografisk information - Modellbeskrivningsspråk (ISO 19103:2015, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Conceptual schema language (ISO 19103:2015, IDT)

Artikelnummer: STD-8017922

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-12-15

Antal sidor: 96

Ersätter: SIS-ISO/TS 19103:2006