Standard Svensk standard · SS-ISO 19103:2015

Geografisk information - Modellbeskrivningsspråk (ISO 19103:2015, IDT)

Status: Gällande

Standard som innehåller regler och riktlinjer för att använda UML (UML 2) som modellbeskrivningsspråk vid utveckling av standardiserade specifikationer för geodata. Standarden går igenom hur man ska modellera i olika situationer och beskriver grundläggande datatyper för numeriska värden, text och måttenheter. En informativ bilaga ger riktlinjer för metodik för modellering av geodata och geodatatjänster. Standarden är användbar för den som ska modellera geodata enligt ISO 191000-seriens standarder.

Läs beskrivningen i ISO/TC 211 Standards Guide

Läs mer om: Relevanta standarder för geodata - en vägledning

Omfattning
This International Standard provides rules and guidelines for the use of a conceptual schema language within the context of geographic information. The chosen conceptual schema language is the Unified Modeling Language (UML).

This International Standard provides a profile of the Unified Modelling Language (UML).

The standardization target type of this standard is UML schemas describing geographic information.

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8017922

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-12-15

Antal sidor: 96

Ersätter: SIS-ISO/TS 19103:2006